Tekniikka

CAD- suunnittelussa hyödynnämme nykyaikaisia laitteita ja ohjelmia:
PC- asemat verkkoon yhdistettynä, lasertulostimet, A0- piirturi jne.

CAD- ohjelmiamme ovat CADS ja AutoCAD, joiden ympäristöihin olemme kehittäneet tarpeisiimme sopivia sovellutuksia. Internet ja sähköpostin käyttö helpottavat yhteyksiä muihin suunnittelijoihin ja asiakkaisiin.
Noudatamme dokumentoivaa laatujärjestelmää.